Doporučené produkty:

2771.00 CZKOdstoupení od smlouvy

Jsme si 100% jisti kvalitou výrobků nabízených v našem obchodě. Zaručujeme našim zákazníkům absolutní spokojenost nebo bezproblémové vrácení.

Kupující má právo odstoupit od této smlouvy v termínu 14 dnů od provedení nákupu bez uvedení příčiny. Termín pro odstoupení od smlouvy ztrácí platnost po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy se zákazník stal majitelem věci nebo ve kterém osoba třetí nebo dopravce určený zákazníkem převzal právo vlastit tuto věc.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat:

e-mail: info@versanis.cz

Tel: 608 184 861

o vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy cestou jednoznačného prohlášení (např. Zaslání poštou nebo poštou elektronickou).

Neprodleně po obdržení prohlášení vám zašleme potvrzení jeho přijetí.

Pro zachování termínu pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat informaci týkající se záměru odstoupit od mslouvy před uplynutím termínu pro možnost odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od této smlouvy vracíme jak částku za zakoupený produkt, tak take poštovné ke klientovi neprodleně po obdržení vráceného produktu nebo po doručení potvrzení o jeho odeslání, podle toho, která situace nastoupí dříve.

Vrácení platby probíhá stejným způsobem, jaký był klientem vybrán při platbě transakce, pokud se klient s námi nedohodne jinak. V žádnémpřípadě však nebudete hradit žádné jiné mimo výše uvedených nákladů spojených s vrácením zboží.

Adresa určená pro vrácení zboží:

Versanis Robert Mońka

olzalogistic.com, s.r.o.

Karvinská 1897,

737 01 Český Těšín

Ne později než do 14 dnů ode dne, ve kterém jste nás poinformovali, že odstupujete od smlouvy. Termén zůstává zachován, pokud nám výrobek odešlete před uplynutím termínu 14 dnů.

Zboží musí být náležitě zabaleno a odesláno na náklady klienta.

Newsletter