Doporučené produkty:Odstoupení od smlouvy

Jsme si 100 % jisti kvalitou výrobků nabízených v našem obchodě. Zaručujeme našim zákazníkům absolutní spokojenost nebo bezproblémové vrácení zboží.

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v termínu 14 dnů od provedení nákupu bez uvedení příčiny.

Termín pro odstoupení od smlouvy ztrácí platnost po uplynutí 14 dnů ode dne, kdy se zákazník stal majitelem věci nebo ve kterém osoba třetí nebo dopravce určený zákazníkem převzal právo vlastnit tuto věc.

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat e-mailem: info@versanis.cz nebo telefonicky:

Tel: +48 790 299 287

o vašem rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy cestou jednoznačného prohlášení.

Neprodleně po obdržení prohlášení vám zašleme potvrzení jeho přijetí.

Pro zachování termínu pro odstoupení od smlouvy postačí odeslat informaci týkající se záměru odstoupit od smlouvy před uplynutím termínu pro možnost odstoupení od smlouvy.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

 

V případě odstoupení od této smlouvy vracíme jak částku za zakoupený produkt, tak také poštovné klientovi neprodleně po obdržení vráceného produktu nebo po doručení potvrzení o jeho odeslání, podle toho, která situace nastoupí dříve.

Vrácení platby probíhá stejným způsobem, jaký byl klientem vybrán při platbě transakce, pokud se klient s námi nedohodne jinak. V žádném případě však nebudete hradit žádné jiné náklady mimo výše uvedených nákladů spojených s vrácením zboží.

Adresa určená pro vrácení zboží:

Versanis Robert Mońka

olzalogistic.com, s.r.o.

Karvinská 1897,

737 01 Český Těšín

Zboží musí být odesláno ne později než do 14 dnů ode dne, ve kterém jste nás informovali, že odstupujete od smlouvy. Termín zůstává zachován, pokud nám výrobek odešlete před uplynutím termínu 14 dnů.

Zboží musí být náležitě zabaleno a odesláno na náklady klienta.

Newsletter

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Novinky, akce, speciální nabídky